Våre kunder er som regel fornøyd med sitt kjøp, noe som er veldig viktig for oss. Vi vil likevel informere om at man har garanti og bytterett etter vilkårene nedenfor.

Ved mottak av varen skal synlige skade på emballasje omgående rapporteres til transportør!

Varen er fritt levert Egersund og dermed stilles ingen garanti vedrørende tap eller skade av gods fra vår side.

Varen(e) du har kjøpt gjelder brukte bildeler som Rogaland Bildeler AS mener vil kunne fungere tilfredsstillende. Dersom delens alder og tidligere bruk allikevel fører til at delen(e) ikke har tenkt funksjonsevne fraskriver Rogaland Bildeler AS seg ethvert ansvar for slike funksjonsfeil. Det må ikke igangsettes arbeid på delen/bilen før Rogaland Bildeler AS blir kontaktet.

Garantien frafaller dersom delen ikke er montert av et autorisert verksted. Dokumentasjon må fremlegges.

 

Reklamasjon

* ALLE FELTER MÅ FYLLES UT


Garanti
3. mnd garanti mot havari, gjelder motor og gir og gir  «Ny» brukt vare eller vareverdi refunderes. Vårt ansvar er begrenset, uansett årsak, til varens salgsverdi. Utgifter ved inn/ut montering dekkes ikke av Rogaland Bildeler AS. Alle andre varer 14 dager. Selger må kontaktes før garantiarbeid igangsettes. Fraktomkostninger dekkes ikke ved reklamasjon/retur. Vår garanti går ikke i arv ved eierskifte av varen.


Returrett
Alle returer SKAL avtales per telefon 51 49 49 50 eller epost. Ved retur må kjøperen vedlegge kvittering/faktura samt returseddel påført grunn for returen. For uskadde varer skal disse returneres senest 14 dager etter leveringsdato. Det er 20% (minimum 300 kr) returgebyr ved retur av alle varer. All elektronikk (hjerner, fordelere osv) og varer under 300 kr tas ikke i retur. Spesialbestilte deler tas IKKE i retur, herunder menes kapping av karosseri og andre deler som normalt ikke legges på lager. Deler som har vært demontert, åpnet eller lignende tas heller ikke tilbake og har ingen reklamasjonsrett. Ved retur skal kvittering/følgeseddel og returseddel kontrolleres. Returvarer skal pakkes godt og tilbakesendes på samme fraktmåte som leveransen kom fra oss. IKKE I OPPKRAV!

MERK:  Returvarer/gods som ikke er avtalt ligger på vårt lager i 3 måneder etter mottak. Legges det ikke krav på vare innen denne perioden, sendes del videre til destruering.